Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ để xảy ra vi phạm trong quản lý đất.

Đà nẵng thông báo kết luận thanh tra
Thông báo kết luận thanh tra TP Đà Nẵng.

Ngày 18/7, Thanh tra TP Đà Nẵng có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu đất ven sông phía Bắc khu E – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo đó, Thanh tra Đà Nẵng kết luận UBND huyện Hòa Vang và UBND quận Cẩm Lệ không có biên bản bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố đồ án quy hoạch sử dụng khu đất trên.

UBND quận Cẩm Lệ báo cáo chưa đầy đủ, chưa cụ thể hiện trạng từng thửa đất, loại đất, người sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sang đất ở đối với 6 hồ sơ sai quy định…

UBND huyện hòa Vang không lưu trữ, thể hiện chưa đầy đủ hồ sơ gốc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của 4 hộ dân.

Thu hồi đất vẫn có 9 ngôi nhà xây mới

Thanh tra TP chỉ ra việc có 9/17 ngôi nhà xây dựng mới sau thời điểm thu hồi đất, trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Hòa Châu, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị (ĐQTĐT) huyện Hòa Vang thời kỳ từ tháng 10/2010 đến trước năm 2012.

Trên cơ sở nội dung kết luận, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các phòng ban tham mưu và công chức liên quan.

Khu đất ven sông phía Bắc khu E, khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ
Khu đất ven sông phía Bắc khu E, khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tổ chức kiểm điểm đối với các phòng ban, công chức liên quan việc không có hồ sơ lưu trữ đối với 2 hộ dân và 2 hồ sơ của 2 hộ dân khác không đầy đủ thông tin.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch xã và công chức địa chính xã Hòa Châu, Đội trưởng QTĐT huyện Hòa Vang, các cá nhân có liên quan thời kỳ từ tháng 10/2010 đến trước năm 2012 trong việc để công dân xây dựng nhà ở không phép trong khu đất ảnh hưởng quy hoạch.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ tổ chức kiểm tra, rà soát  và từng bước xử lý đối với những ngôi nhà không phép trong khu đất nói trên theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch quận Cẩm Lệ và Chủ tịch huyện Hòa Vang, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Hòa Vang kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác quản lý về đất đai, không để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, quả lý, sử dụng đất..

Vĩnh Định

Đánh giá