Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cần tham mưu Chính phủ hoàn thành thủ tục đầu tư, bố trí vốn từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để khởi công và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu.

Đó là đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành KH&ĐT do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì, diễn ra sáng 18-7.

Vốn Cảng Liên Chiểu
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2019, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, dự án trọng điểm.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 2.319 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 542,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng ước đạt 19.924 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2018. Thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.594 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 12.926 tỷ đồng; tăng 8,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn so với cùng kỳ 2018.

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, UBND thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ KH&ĐT, các bộ, ngành liên quan sớm đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 1996/TTr-UBND ngày 30-3-2019 và ý kiến của Bộ KH&ĐT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố.

Liên quan đến đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, đến nay, dự án không thể triển khai đầu tư theo hình thức PPP vì gặp phải những vướng mắc về quy định pháp lý (trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cần phải có báo cáo tác động môi trường, quy hoạch dự án phát điện và thực hiện giải trình theo Luật Chuyển giao công nghệ; nhưng tại thời điểm này chưa thể thực hiện các công việc trên vì chưa lựa chọn được công nghệ đề xuất).

Do đó, thành phố dự kiến sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư chưa quy định về việc đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư và phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không có các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhằm tháo gỡ khó khăn cấp bách cho thành phố, thành phố đề nghị Bộ KH&ĐT có hướng dẫn về việc triển khai đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án xử lý chất thải rắn Đà Nẵng trong trường hợp này.

Về việc thực hiện các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố và việc giao kế hoạch vốn trung hạn và năm 2019,thành phố đề nghị Bộ KH&ĐT sớm triển khai thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cần tham mưu Chính phủ hoàn thành thủ tục đầu tư, bố trí vốn từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước để khởi công và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu để thành phố có cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Thành Lân (Đà Nẵng Online)
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5404/201907/de-nghi-bo-tri-von-de-khoi-cong-va-trien-khai-du-an-cang-lien-chieu-3229009/

Đánh giá