Tag Archives: cò nhà đất

Khác Nhau Giữa “Cò” Và “Môi Giới” Trong Lĩnh Vực Bất Động Sản!

co-dat-moi-gioi-nhapho24h

Xin đừng gọi Chúng tôi là cò!! Môi giới Bất Động Sản khác gì cò đất. Thực tế môi giới hay cò đều là những ngườ kết nối giữa người mua và người bán Bất Động Sản với nhau. Vậy vì sao môi giới bất động sản không thích mình bị gọi là “cò”. Thế […]