Tag Archives: lách luật trong bât động sản

Phân lô bán nền trái phép tràn lan: Vừa có lách luật, vừa có “đi đêm”

dự án ma

Thủ phạm tình trạng phân lô bán nền tràn lan do doanh nghiệp câu kết với một số cán bộ chính quyền cấp cơ sở, hoặc có trường hợp do chính quyền cấp cơ sở buông lỏng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn… Đà Nẵng: Đất tái định cư “thừa” 15.314 lô […]