Bán Tòa 6 Phòng Hòa Cường Hải châu

Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng
Loại Hình :
bán
Giá :
Thỏa Thuận
Diện tích :
85.5m²
Ngày đăng :
15/07/2021