Tag Archives: cơ chết mới 2019

Bắt đầu rà soát các giao dịch bất động sản đáng ngờ

TP. Hồ Chí Minh đã chính thức yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ trong mua bán bất động sản để thực hiện phòng chống rửa tiền theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Thực hiện mục tiêu phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng […]